sunnuntai 25. joulukuuta 2016

Ravinnelisät, yrtit ynnä muut - totta vai tarua?Erilaiset lisäravinteet ja ravinnelisät? Tarvitaanko niitä, onko niistä mitään hyötyä? Eviran määritelmän mukaan "Ravintolisien tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden, joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus, vuoksi täydentää ruokavaliota. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota eikä niistä saada merkittäviä määriä energiaa." Näin, eli lähtökohtaisesti perusasiat kuntoon ja sitten voi miettiä tarvitseeko ja kannattaako täydentää ja/tai kokeilla jotain ravintolisää. Erilaisilla lisäravinteilla paikataan jotain ravinnon puutetta ja lisätarvetta.  Aina se ei tarkoita huonolaatuista ruokaa, vaan myös jotain erityistarvetta sillä hetkellä (kova treenaus, stressi yms.)Sain joitain uusia tuotteita myyntiin yritykseeni ja siksi ajattelin pohtia asiaa myös täällä blogissa. Olenko nyt höyrähtänyt kun myyn yrttejä? Olen eläinalan ammattilainen ja esimerkiksi koulutusmenetelmäni perustuvat tutkittuun tietoon. Minut on vaikea saada - kuten edellä mainitsin -  ns. höyrähtämään johonkin asiaan, sillä kaipaan perusteluja asioihin.

Lisäravinteista löytyy vielä vähän tieteelliseen näyttöön perustuvia tutkimustuloksia.  Niitä tehdään kuitenkin lisääntyvässä määrin. Mm. monet yliopistot ovat yhä kiinnostuneempia tekemään tutkimusta aiheeseen liittyen. Arvelen itse, että tutkimus lisääntyy yhä enemmän ja erilaisista luonnontuotteista yritetään löytää parannus- ja hoitokeinoja terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Lääketieteessä käydään koko ajan kilpajuoksua mm. antibiooteille resistenttien mikrobikantojen kanssa.

Moni perustaakin erilaisten tuotteiden käyttämisen tai käyttämättä jättämisen kokemukseen, joko omaan tai jonkun toisen. Ihmisillä tuotteiden käytön myönteisiä tuloksia voi aina selittää myös placebovaikutuksella. Olen myös itse käyttänyt ja olen käyttänyt lisäravinteita eläimilleni. Tunnen myös useita ihmisiä jotka ovat myös näin tehneet.  Niinpä päätin etsiä  netistä erilaisia tutkimuksia lisäravinteiden hyödyistä ja haitoista. Lopussa on linkkilista lähteisiin, jotka suomenkielisiä. Suorastaan uppouduin lukemaan kaikkia noita tekstejä, mielenkiintoista asiaa.

Muutamia esimerkkejä tutkimusten ja tutkielmien tuloksista ja pohdinnoista:

Eräässä tutkimuksessa, jossa  tarkasteltiin erityisesti glukosamiinin, kondroitiinin, omega-3-rasvahappojen ja MSM:n vaikutuksia koiran nivelrikon hoitoon, todettiin mm. että yhdistelmäravintolisän syöttäminen nivelrikosta kärsiville koirille vähentää niiden kroonista kipua ja näin ollen täten ravintolisän käytöstä saattaisi olla hyötyä nivelrikon hoidossa.

Toisessa tutkimuksessa todettiin hevosten osalta että suun kautta annetun glukosamiinin ei hevosilla tehdyssä tutkimuksessa todettu nostavan nivelnesteen glukosamiinipitoisuutta tasolle, jolla olisi mitään vaikutusta rustosoluihin. Ravintolisänä annetun glukosamiinin myönteiset vaikutukset niveliin tulevatkin mahdollisesti sen vaikutuksesta nivelen ulkopuolisiin pehmytkudoksiin.

Toisessa tekstissä kerrottiin, että erään hevosilla tehdyn tutkimuksen mukaan  glukosamiinisulfaatin hyötyosuus (9,4%) on suurempi kuin glukosamiinivetykloridin hyötyosuus (6,1%) kun sitä  annostellaan suun kautta.  Glukosamiinisulfaattia käytettäessä nivelnesteen glukosamiinipitoisuus nousee korkeammaksi ja pitoisuus säilyy korkeana pidempään kuin glukosamiinivetykloridia  käytettäessä . Glukosamiinia on ravintolisänä saatavana kolmessa eri muodossa eli glukosamiinivetykloridina, glukosamiinisulfaattina sekä N-asetyyli-D-glukosamiinina.


Omega-3 rasvahapoista eräässä tutkimuksessa pääteltiin  että  niitä voisi  käyttää koirilla, joille ei sovi kipulääkkeet ja alkavan ja lievän nivelrikon hoidon voisi kipulääkkeiden sijaan aloittaa omega-3-rasvahapoilla. Omega-3-rasvahapot sopivat myös hyvin osaksi nivelrikkoisen koiran hoitoa muiden nivelrikkoiselle koiralla tarkoitettujen valmisteiden kanssa.

Eräässä tutkimuksessa todettiin että yhdistämällä ginseng panimohiivaan saatiin parannettua  merkittävästi enemmän vanhojen koirien elämänlaatua verrattuna pelkkään panimohiivaan tai tutkimuksen ulkopuoliseen ryhmään. Päätelmänä että Panax ginsengillä (Gerivet) on luultavasti enemmän vaikutusta koiran mielialaan ja käyttäytymiseen kun taas panimohiiva saattaa vaikuttaa enemmän vanhan koiran fyysiseen suorituskykyyn.

Vihersimpukkauutetutkimuksessa todettiin että   erityisesti lievän ja keskivaikean koiran nivelrikko-oireilua voidaan lievittää vihersimpukkauutevalmisteiden avulla joko ainoana keinona tai esimerkiksi tulehduskipulääkehoidon kanssa yhdistettynä, jolloin tulehduskipulääkevalmisteen annosta voidaan kenties laskea ja haittavaikutusriskiä alentaa.

Eräs päätelmä oli että MSM eli metyylisulfonyylimetaani saattaa hyvinkin auttaa lievittämään kipua ja olla harkinnan arvoinen lisäravinne nivelrikkojen tukihoidossa. Kyse on tukihoidosta eikä MSM kykene korvaamaan kipulääkkeitä kovemmassa kivussa mutta saattaa auttaa pärjäämään lievemmässä kivussa ilman kipulääkettä. Myynnissä olevat MSM:t muuten valmistetaan teollisesti, eikä ne siten ole varsinaisia ns. luonnontuotteita.

Yrttejä käytetään  täydennysrehuvalmisteina tai erilaisten teollisten väkirehuseosten ainesosana. Niitä käytetään yleensä toivottujen  terveysvaikutusten vuoksi tai teollisten rehuseosten  maittavuuden lisäämiseen.Yrttien odotetaan mm. parantavan vastustuskykyä sekä edistävän yleistä terveydentilaa. Ihmisillä ja eri eläinlajeilla tehdyissä tutkimuksissa on  havaittu, että jotkin niistä voivat parantaa vastustuskykyä lähinnä silloin, kun se on jostain syystä heikentynyt. Mutta ne eivät siis paranna terveen yksilön vastustuskykyä. Eli jälleen kerran, ensin perusruokinta kuntoon ja sitten voi miettiä tarvitseeko sitä täydentää.

Teksteissä  usein mainittiin se, että 
tarkempia ja laajempia tutkimuksia tarvitaan jotta voidaan varmistaa tutkimustuloksia. Erilaisten yrttien käyttö sairauksien ja niiden oireiden hoitamisessa on  yleistymään päin. Tämä  on herättänyt myös huolestumista. Ihmisten  luotto luonnollisten aineiden turvallisuuteen ja varsinkin ulkomailta tilattujen rohdosaineiden sisällysluetteloihin voi olla hyvinkin haitallista. Monet yrttien ja rohdosaineiden käyttäjät eivät tiedä tai ymmärrä voimakkaimpien myrkkyjen tulevan juuri kasvikunnasta. Kaikkeen lukemaansa ja kuulemaansa ei kannata luottaa. Yrteillä on haittavaikutuksensa, yhteisvaikutuksensa,  kuten lääkkeilläkin on.

Oma kokemukseni lisäravinteista on positiivinen, apua on tullut siihen, mihin sitä on haettu. Siksi tuotteita halusin myös yritykseni valikoimiin. Tutkimuksia aiheesta tulee varmasti ja toivottavasti lisää.Tiedä mitä syötät!


Tässä vielä vinkit miten luet tieteellistä tutkimusta. Kannattaa  selvittää , kuka on tutkimuksen maksanut, mikä on siellä takana. Kuva eläinlääkäri ,eläintenkouluttaja Kristiina Torpin luennolta.

PS. Kommentit, kokemukset puolesta ja vastaan, viitteet tutkimuksiin aiheeseen liittyen tervetuloa!
Lähteet ja lainaukset:

Evira https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeryhmat/ravintolisat/

Fimea http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/laakkeet_ja_ravintolisat

Koiran nivelrikko ja ravintolisän  käyttö sen hoidossa  – pilottitutkimus  - Seppälä Jenna 2014 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135164

Kantasolusiirrännäiset hevosen kroonisen nivelrikon hoidossa - Anni Heikkonen 2011 file:///C:/Users/pp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BTX1APC2/lisensiaatin%20tutkielma_Anni%20Heikkonen.pdf


Omega-3-rasvahappojen käyttö nivelrikkoisten koirien hoidossa - Jutta Ahtiainen 2011 file:///C:/Users/pp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/XT7R0IEL/lisensiaatin%20tutkielma_Jutta%20Ahtiainen.pdf

Panax ginseng (Gerivet®) vanhojen koirien piristeenä: satunnaistettu sokkoutettu kliininen tutkimus - Vilma Reunanen 2008 file:///C:/Users/pp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/RS2I4RSQ/Lisensiaatin%20tutkielma_Reunanen.pdf

Vihersimpukkauutteen (Lyproflex®) käyttö nivelrikkoisten koirien kivunlievityksessä - Torkko Tiina 2009 file:///C:/Users/pp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/RS2I4RSQ/Lisensiaatin%20tutkielma_Torkko.pdf

Katiska http://www.katiska.info/ruokinta/lisaravinteet/  Linkkejä ulkomaisiin tutkimuksiin myös.

Hevosten kesäihottuma ja sen eri hoitomuodot - Satu Marttila 2013 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/66176/Marttila_Satu.pdf.pdf?sequence=1

Yrtit ja hevosten ruokinta/Hevostietokeskus http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?
id=1039&kieli=3


Yrttejä hevoselle/Hanna Mattila 2015 opinnäytetytö https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/94785/Mattila_Hanna.pdf?sequence=1

Sydänpotilas, vältä näitä luontaislääkkeitä/Reijo Laatikainen 2010
http://www.pronutritionist.net/2010/02/sydanpotilas-valta-naita-luontaistuotteita/


tiistai 6. joulukuuta 2016

Mikä ihmeen kanakurssi

Suomessa on järjestetty ns. kanakursseja jo vuosien ajan useamman eri toimijan järjestämänä. Lopulta  minäkin pääsin nyt sellaiselle ja tämä ei jää varmasti ainoaksi kanakurssikseni. Ajatuksena on käydä seuraavatkin, nämä kurssithan muodostavat kokonaisuuden - I, II, III jne. Kurssini järjesti Pro Perro Kuopiosta.

Mutta mikä ihme on kanakurssi ja miksi niitä pidetään? Tarkoituksena ei siis ole varsinaisesti opettaa kanaa vaan paremminkin kana opettaa ihmistä :) Tavoitteena parempi kouluttaja ja koulutustaidot. Operanttia ehdollistamista, opetellaan kouluttamisen tekniikkaa, kouluttajan mekaanisia taitoja. Teoriaa ja sen soveltamista käytäntöön. Kurssikokonaisuudet etenevät loogisesti eteenpäin. Harjoitellaan lähtien liikkeelle yksinkertaisestä käytöksestä siirtyen lopulta käytösketjuihin. Kanat ovat armottomia, ne oppivat niin toivotut kuin ei-toivotut käytökset nopeasti. Sitä saat mitä vahvistat!

Oikealla Konsonattikana ja vasemmalla Rähjä, joka sai minulta nimensä hiukan rähjäisen ulkomuodon takia.Minulla oli nyt siis ensimmäinen kurssiosuus joka käsitteli erottelevaa vahvistamista. Kanaa opetettiin erottamaan väri tai kuvio toisistaan. Lopussa sai testata meneekö kana läpi: Kana nokkii ns. kuumaa väriä (vihreä) sen ollessa pöydällä. Kuuma väri otetaan pois eikä kana saa nokkia 15 sekuntiin ns. kylmiä värejä. Toinen kanani suoritti saman tehtävän erottelemalla konsonantin vokaaleista.

Rähjä-kanani oli tullut kolme viikkoa sitten. Sitä oli koulutettu olemaan pöydällä ja sietämään ihmisen läsnäoloa, mutta varsinaista erottelua sille ei oltu tehty.
Lopputesti värierottelu ja Rähjä - kana.


Alla videolla Konsonanttikanani, joka oli ollut aiemminkin kursseilla mukana.Lopputesti kuvioerottelu ja Konsonanttikana.


Kun kanat oli testattu, ehdimme vähän harjoitella myös noutokapulaa.


Oli kaiken kaikkiaan antoisa kurssi ja tavoitteisiini pääsin - mekaaniset taidot vahvistui, ajoitus ja kriteerinnosto kehittyi. Suosittelen!